« Tagasi

Elva valla kaasav eelarve ootab lennukaid ideid!

Elva valla kaasavasse eelarvesse saab taas igaüks esitada oma ettepanekuid. Ideekorje toimub 1.–15. septembrini 2022. Ideid saab esitada e-keskkonna VOLIS kaudu või saates need e-aadressile elva@elva.ee.

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud  45 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. 

Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Oluline on meeles pidada, et objekt peab pärast valmimist kuuluma valla omandisse.

Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel.

 Ettepanek peab sisaldama:

  • esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress
  • nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  • idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);
  • sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  • ettepaneku hinnangulist maksumust;
  • kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut sundvalduse seadmiseks, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis; 
  • muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Elva valla kaasava eelarve menetlemise korraga saab tutvuda SIIN.

 

Lisainfo:

Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi