« Tagasi

Elva vald korraldas esimese Tartumaa haridusvaldkonna ohutusõppuse „ÄKK – tegutsen teadlikult!“

Elva vald korraldas juunikuu alguses esimese Tartumaa haridusvaldkonna ohutusõppuse „ÄKK – tegutsen teadlikult!"

Õppus toimus Puhja Koolis, kuhu oli üles seatud ja ettevalmistatud 12 elulist ja praktilist tegevuspunkti. Politsei- ja Piirivalveameti, Transpordiameti, Punase Risti, Päästeameti, Naiskodukaitse, Kodutütarde, Terviseameti, Mürgistusinfo, Ohvriabi ja Sotsiaalkindlustusameti punktid haarasid osalejad oma tegevustesse ning ei jätnud kedagi külmaks. Kokku läbis neid punkte 11 meeskonda.
 
Õppuse eesmärk oli anda haridusasutustele võimalus saamaks ülevaade ja kogemus kõikvõimalikest kriisiolukordadest, mis võivad tekkida just koolikeskkonnas või kooliperega seonduvalt.
 
Näiteks Transpordiameti punktis sai proovida, kuidas ülemeelikute lastega ohutult ekskursioon läbi viia. Politsei- ja Piirivalveameti esindajad rääkisid ja selgitasid, kuidas saab käituda niivõrd ootamatus olukorras nagu äkkrünnak ning peale seda said osalejad kogeda, mis tunne on keset kriisiolukorda sattuda ajakirjanike piiramisrõngasse ning kes, mida ja kui palju sellises olukorras üldse meediale öelda tohib.
 
Mürgistusinfo punktis jagati uusi teadmisi asjadest, mis võivad valedes kogustes tekitada palju paksu pahandust. Kodutütardega muugiti lahti sõnakoode ja õpiti, millised taimed saavad meile looduses abiks olla ja millistest tasub kindlasti eemale hoida. Naiskodukaitse punktis sai proovida, kuidas saab vajalike juhiste ja info leidmiseks abiks olla äpp „Ole Valmis!"
 
Veel sai lahendada olukordi, kus tööõpetuse tunnis juhtub õnnetus, kaardistada asitõendite põhjal, millist abi või tuge võiks ohver vajada, panna ohtlikkuse ja kanguse järgi pingeritta nikotiinitooted ning õppida, kuidas lahendada õpilastevahelist füüsilist konflikti.
 
Suur tänu Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Heaolu Koostöökogu, et aitasite õppuse ellu viia! Kiidame väga ka julgeid Puhja Kooli õpilasi, kes näitasid situatsioonide etendamisel üles suurepärast näitlejameisterlikkust!
 
Ülevaadet kogu päevast saab vaadata ka Elva valla Instagramist @elvavald.

Foto: Kayvo Kroon

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi