« Tagasi

Elva Teenused reorganiseeritakse sihtasutusest vallavalitsuse hallatavaks asutuseks

Elva Teenused on Elva vallavolikogu poolt 2018. aastal loodud sihtasutus, mille peamiseks eesmärgiks on Elva valla haridusasutustes toitlustamise korraldamine ning hoonete ja rajatiste haldamine, majandamine ja korrashoid​.

Sihtasutus on nüüd otsustatud reorganiseerida hallatavaks asutuseks, et parandada koostööd ja professionaalsust vallale kuuluva kinnisvara ning avaliku ruumi haldamisel, rakendada efektiivsemalt ning süsteemsemalt personali ning optimeerida personalikulusid ja juhtida paremini rahavoogusid.

Laiem eesmärk on tulevikus liita hallatava asutuse tegevustesse osaliselt ka praeguse osaühingu Elva Varahalduse teenused. "Lisaks sellele, et seesuguse ühtse asutusena paraneks valdkondade ülene koostöö, optimeeritaks kulusid ja loodaks paremad eeldused tuleviku investeeringuteks, väheneks ka praegu eraldiseisvalt tegutsevate organisatsioonide niinimetatud vastutuse hall ala," selgitab Elva vallavanem Priit Värv. Ta lisab, et ühe asutusena saaks ka probleemidele reageerida lihtsamalt ja operatiivsemalt ning ristkasutada olemasolevaid seadmeid ja tehnikat.

Vallavanem Priit Värv rõhutab, et hetkel vastu võetud eelnõuga reorganiseeritakse siiski alles vaid üksnes sihtasutus Elva Teenused hallatavaks asutuseks: "Millised Elva Varahalduse teenused ja mis mahus korraldatakse tulevikus koos Elva Teenustega pole veel otsustatud. Peamine fookus on hetkel sihtasutuse reorganiseerimine ja selleks vajalikud toimingud - uute objektide üleminekutega seotud tegevused ning 2024. aasta eelarve."

Elva Teenused alustab hallatava asutusena tööd alates 1. jaanuarist 2024. Loodava hallatava asutuse peamised tegevused on toitlustuse korraldamine haridusasutustes​, kinnisvara haldusteenuse korraldamine​, väliterritooriumide haldusteenuse korraldamine​ ja remonditeenuse korraldamine. 

Lisainfo:
Priit Värv, vallavanem
priit.varv@elva.ee / 514 9508

 

 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi