« Tagasi

Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoone on õpilastele ohutu

Hiljuti tõstatus Elva valla kohalikus meedias ja sotsiaalmeedias teravalt ülesse Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoone soklikorruse seisukord. Muret on põhjustanud liigniiskus, kuid kinnitame, et olukord Tartu mnt 3 koolihoone soklikorrusel ei ole kuidagi järsult halvenenud või majas viibijate tervisele ohtlik.  

Aastal 2020 aktiivsemalt päevakorda tekkinud mure on tänaseks kontrolli all – samal aastal tehtud uuring näitas tõepoolest, et Tartu mnt 3 koolihoone keldrikorrusel oli probleem liigniiskuse ja hallitusega, kuid olukorra parendamiseks teostati kõik hallituse eemaldamise tööd vastavalt uuringus toodud soovitustele. Tööde järgselt ruumides viibimine tervisele ohtu ei põhjusta. Ruumide temperatuuri ja õhuniiskust reguleeritakse ja monitooritakse pidevalt, samuti on parendatud ventilatsioonisüsteemi. Sellegipoolest on Elva Vallavalitsusel töös olukorra täielikuks likvideerimiseks koolimajale hüdroisolatsiooni ja sadevee kanalisatsiooni projekteerimine. 

Meedias ringelnud fotod tehnoruumist ja duširuumist kajastasid hetkel kasutusest väljas olevate ruumide seisukorda – neid ruume ei kasuta ei õpilased ega kooli personal. Ruumide seintelt on eemaldatud kahjustatud kihistus ning ruumid on remondiootel. Remonttöid on mõistlik aga teostada siis, kui liigniiskuse tekkepõhjused on kõrvaldatud, sest pelgalt viimistluskihtide taastamine ilma põhjuseid likvideerimata ei ole jätkusuutlik tegevus.  

Nii Elva Vallavalitsuse, Elva Gümnaasiumi kui ka Terviseameti ühine seisukoht on, et probleemi vältimiseks tulevikus on vaja Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoonele teostada vundamendi rekonstrueerimine terviklikult koos drenaaži ning sadevee ärajuhtimise lahendustega. Lahendus on projekteeritud ning projekti esmane versioon juba ka Elva Vallavalitsusele ülevaatamiseks esitatud. Projekti hakatakse ellu viima esimesel võimalusel, kui leitakse vajalikud rahalised vahendid. 

Tänaseks on koolimaja seisukorra üle vaadanud ka Terviseamet, kelle hinnang hoone seisukorrale on igati hea. Elva Gümnaasiumi lepinguline partner haldus- ja hoolustöödes SA Elva Teenused sai Terviseametilt väga head tagasisidet oma töökorralduse ja süsteemsuse kohta. Konkreetselt koolimaja soklikorruse ja meedias kajastatud tehnoruumi heakorra jaoks on Terviseameti sõnul samuti piisavalt abinõusid rakendatud ning ohtu tervisele või mõju ülejäänud ruumidele need ei põhjusta:

  • kiirremont ning hallituse tõrjetööd on tehtud ja hallitus eemaldatud;
  • kord kvartalis teostatakse ventilatsiooni hooldust ning kaks korda aastas ka filtrite vahetust;
  • niiskuse tase vastab normile 50.3 %;
  • tehnoruumi pealtnäha halba seisukorda ilmestab vaid koorunud värv;
  • ruum on lukustatud ning lapsed sinna ei pääse. 

Elva Gümnaasiumi direktor Deivy Kivisalu kinnitab veelkord, et eelmainitud ruume kooli õpilased ja personal ei kasuta - kooli tehnoruumidele puudub õpilastel ja personalil ligipääs, kasutusest väljas oleva duširuumi asemel on võimalus kasutada spordihoone oma ning õppetööd soklikorrusel, sealhulgas kaminasaalis, ei toimu. "Jälgime ruumide seisundit stabiilselt ning teeme tihedat koostööd Elva Vallavalitsusega, et koolihoone oleks turvaline."  

Elva vallavanem Priit Värv sõnab, et täna rakendatakse vastavaid meetmeid, et tagada ruumide normaalne kasutamine, kuid tegemist ei ole kindlasti pikaajaliselt hea lahendusega. "Seni, kuni saame tehtud vundamendile soojustuse ning hüdroisolatsiooni koos drenaaži ja sadevee lahendustega, peame tegema väikeseid kulutusi, et hoida ruumid puhtad, kuivad ja kasutajasõbralikud."  

 


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi