« Tagasi

Elering AS rekonstrueerib õhuliine L147 ja L148

Elva linna ja Rõngu piirkonna elektrivarustuse ümberehitamiseks esitas Elering AS Elva vallavalitsusele ehitusteatise taotluse olemasolevate 110-kilovoldiste õhuliinide L147 ja L148 ümberehitamiseks ja ühendamiseks uude asukohta liinil L301. 

Projektiga tõstetakse olemasolev Elva-Rõngu L147 110-kilovoldine liin ühistele mastidele 330-kilovoldise liiniga L301. Selleks rajatakse uus trassikoridor liinide L301 ja L147 vahele. Uue üheahelalise liinitrassi pikkus on 360 meetrit, mille mahus asendatakse 3 masti.

Ühendusi hakatakse ehitama sügisel, ehitaja on Connecto Eesti AS. Kõiki kinnistuomanikke teavitatakse täiendavalt tööde alustamisest nende kinnistul ette vähemalt kolm päeva enne tööde algust. Kontaktandmete käsitlemisel jälgitakse Elering AS-i poolt koostatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Projekt on osa Tartu-Valmiera 330-kilovoldise kõrgepingeliini rekonstrueerimisest. Eesti territooriumil rekonstrueeritava liini kogupikkus on 84,3 kilomeetrit. Võrgu kiire tugevdamine põhja-lõuna suunas ja Balti riikide elektrisüsteemide  sünkroniseerimine on olulisem kui kunagi varem võttes arvesse geopoliitilisest olukorrast lähtuvaid riske.

 

Lisainfo:
Andres Maikov, ehitusspetsialist
andres.maikov@elva.ee / 7309 895 

 

Joonis 1. Olemasoleva õhuliini ümberehitamine märgitud sinise joonega ning ühendamine uude asukohta punase joonega.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Joonis 2. Rõngu õhuliini asukoht.


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi