« Tagasi

Avalikul väljapanekul on Tartumaa arengustrateegia 2040

Ajavahemikul mai 2021 – oktoober 2022 toimus Tartumaa arengustrateegia 2040 koostamise protsess. See on Tartumaa Omavalitsuste Liidu koordineerimisel koostatud maakonna kõigi kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonide kokkulepe, mis kajastab laiema mõjuga algatusi ja ühiselt tehtavaid tegevusi, millel on ka kokkulepitud vastutaja.

Tartumaa arengustrateegia aluspõhimõteteks on koosloomelisus ja uuenduslikkus, oluline on seejuures kestlik mõtteviis, tervelt elatud eluaastad, traditsioonide väärtustamine ning linna ja maapiirkonna sidusus. Maakonna arengu sihiks on Tartumaa elanike heaolu suurendamine ning suurepärase elu- ja ettevõtluskeskkonna pakkumine nii praegustele olijatele kui ka uutele tulijatele.

Tänaseks on valminud Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub  27. oktoober kuni 10. november 2022.

Strateegia eelnõuga saab tutvuda Tartumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel →  

Kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid oodatakse e-aadressile tol@tartumaa.ee või aadressil Pepleri 6, Tartu 51010 (Tartumaa Omavalitsuste Liit). 

Lisainfo:
tol@tartumaa.ee / +372 7305216

 

Vaid koostöös on võimalik luua Tartumaast Euroopa kõrgeima heaoluga piirkond!


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi