« Tagasi

Avalikul väljapanekul on kaks Elva linnas asuvat kinnistu detailplaneeringut

Elva vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule kaks Elva linnas asuva kinnistu detailplaneeringut.

Palu tee 11a kinnistu detailplaneeringuga kavandatakse Palu tee 11a kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks ning igale krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.

H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringut ei kiitnud heaks Rahandusministeerium ja leidis, et kuna detailplaneeringut on oluliselt täiendatud, tuleb see suunata avalikule väljapanekule. Detailplaneeringuga kavandatakse krundile ühe ridaelamu püstitamist.

Planeeringutega saab tutvuda:

Palu tee 11a detailplaneeringu ja H. Raudsepa 3 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub kuni 14. juulini 2022. Kirjalikud arvamused palume saata e-aadressile elva@elva.ee.

 

Lisainfo:

Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee / 527 1860


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi