« Tagasi

Algatatud on Kirde 2 kinnistu detailplaneering

Elva vallavalitsus algatas 12. juulil 2022 Elva linnas, Kirde 2 kinnistu detailplaneeringu. Saint-Gobain Glass Estonia SE soovib kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamist, et laiendada olemasolevat tootmishoonet.

Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda: www.elva.ee/planeeringud.

Lisainfo:

Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee / 527 1860

 

Pildil väljavõte detailplaneeringu algatamise taotlust illustreerivast joonisest.


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi