« Tagasi

Alates tänasest, 1. augustist 2022 saab taotleda pere teise ja iga järgneva lapse koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastamist

Alates tänasest, 1. augustist 2022 saab taotleda pere teise ja iga järgneva lapse koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastamist. Taotlusi saab esitada e-keskkonnas SPOKU kuni 31.12.2022.

Elva vallavolikogu võttis 13. juunil 2022 vastu määruse nr 9 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine". Muudatus puudutab peamiselt koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastamise taotlemist ja soodustuse andmise tingimusi. Uus määrus jõustub 1. septembril 2022

Muudatusega soovib Elva vald toetada senisest rohkem lastega perede toimetulekut. „Enamik meist on kogenud kui kulukas on väikeste laste kasvatamine, eriti kui neid on mitu. Selle leevendamiseks lõime toetuse, mis võimaldab mitme väikese lapsega peredel vähendada igapäevakulusid. Loodame, et kokkuhoitud raha suunavad pered laste arengusse ja muretusse lapsepõlve," sõnas Elva abivallavanem Heiki Hansen.  

Uue määruse kohaselt on vanemal võimalus taotleda pere teise ja iga järgneva lapse osalustasu maksmisest vabastamist. Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes Elva valla poolt pakutud kohtadel lasteasutuse kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmisel lapsevanema või eestkostja poolt kaetava osa määr, maksmise kord ja osalustasu maksmisest vabastamise tingimused.

Soodustuse taotlemise aluseks on järgmised tingimused: 

  • pere kaks või enam last käivad üheaegselt Elva valla lasteasutuses (lasteaed või lastehoid) valla poolt pakutaval kohal; 
  • soodustust taotlev vanem ja tema lapsed elavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Elva vallas ühel aadressil; 
  • soodustust taotleval vanemal puuduvad vallavalitsuse ees maksete võlgnevused. 

Soodustuse saamiseks peab vanem esitama taotluse e-keskkonnas SPOKU.

Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse haridusspetsialist, kes kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid ning teeb otsuse soodustuse andmise või andmisest keeldumise kohta. Taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Soodustuse andmise periood on 12 kuud aastas ning soodustus hakkab kehtima taotluse esitamise kuule järgnevast kuust ja lõpeb soodustuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumisele järgnevast kuust. 

Soodustus on perepõhine ning seotakse lastega vanuselises järjekorras (alates pere vanimast lapsest).  

Vaata täpsemalt ka: www.elva.ee/lasteaia-osalustasu-maksmisest-vabastus

 

Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee / 58864201

 


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi