« Tagasi

Alates 1. septembrist 2022 pakub riiklikku perelepitusteenust Sotsiaalkindlustusamet

Alates 1. septembrist 2022 käivitus perelepitusteenus riiklikul tasandil ning seda pakub Sotsiaalkindlustusamet. Teenus on lapsevanematele tasuta. Seni pakuti perelepitusteenust kohaliku omavalitsuse või perede enda rahastusel.

Perelepitusteenus on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes (näiteks nagu suhtluskord või elatis). Perelepitusteenust viib läbi perelepitaja, kes neutraalse osapoolena aitab lapsevanematel oma mõtteid vahendada ja erimeelsusi lahendada.

Riikliku perelepitusteenuse seaduse jõustumisega algab tihe koostöö kohtutega. Kui kohtule esitatakse avaldus, mis puudutab lapse suhtluskorda, suunab kohus vanemad üldjuhul esimesena perelepitusse. Erandiks on pered, kus vanem on olnud teise vanema või lapse vastu vägivaldne.

Uue muudatusena lisandub ka laste kaasamine. See annab võimaluse, et ka nemad oleksid protsessis paremini kuuldavad ja nende arvamusega arvestatakse. Laste kaasamine perelepitusse toimub lapse vanust ja valmisolekut arvestades.

Teenuse saamiseks tuleb perel esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus iseteeninduses või e-aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Taotlusesse tuleb märkida nii vanemate kui ka laste andmed ja kirjeldada, milles on erimeelsused tekkinud. Perelepitus on vabatahtlik, seega peavad mõlemad vanemad andma nõusoleku teenusel osalemiseks.

Riikliku perelepituse oluline info on koondatud sotsiaalkindlustusameti kodulehele, kust leiab nii koordinaatorite kontaktid, juhendmaterjale lapsevanematele kui ka muud infot teenusel osalemise kohta.

Igal aastal pöördub last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtu poole ligi 4000 inimest. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna 2021. aasta pöördumistest moodustasid hooldusõiguse ja perekonnaõigusega seotud küsimused kokku ligi neljandiku kõigist pöördumistest. Sealjuures lasteabitelefonile helistati mullu hooldusõigusega seotud küsimustes kokku 872 korral. Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Maret Maripuu sõnul rääkis riikliku teenuse kasuks mitu asjaolu: soov toetada peresid ja tagada teenuse ühtlane kvaliteet ning kättesaadavus kogu Eestis.


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi