« Tagasi

Alates 1. oktoobrist 2022 saab taas taotleda huvihariduse ja -tegevuse transpordi hüvitamist

Elva vallas on võimalik saada toetust noore huvihariduse ja huvitegevuse transpordi hüvitamiseks. Taotlusperiood on avatud 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2022.
 

Kes saab toetust taotleda?

Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta puudub tasuta ühistransport sobival ajal.

Toetust saab taotleda lapsevanem (või täisealine noor) ka juhul kui piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib toetust saada tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring.

Riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste määramist ja maksmist reguleerib „Huvihariduse ja huvitegevuse transporditoetuse andmise kord."
 

Taotlust saab esitada:


Täpsem info: www.elva.ee/transporditoetus    


Lisainfo:
Sirle Lüüs, noorsootööspetsialist
sirle.luus@elva.ee / 5353 5466


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi