« Tagasi

Alanud on Verevi rannaplatvormi rekonstrueerimistööd

Esmaspäeval, 13. märtsil alustati Verevi järve rannaplatvormi rekonstrueerimistöödega. Töid teostab Terasteenus OÜ ning töödega planeeritakse valmis saada suplushooaja alguseks 15. maiks 2023.
 
Rekonstrueerimistööde käigus vahetatakse välja rannaplatvormi, vettehüppetorni ja rannavalvehoone terrassi laudised koos puidust kandekonstruktsioonidega. Rannaplatvormile ja hüppetornile paigaldatakse 12 uut ujumisredelit. Rannaplatvormi kitsamale osale paigaldatakse käigusild ning laiemale osale rajatakse trepp kogu platvormi laiuselt.
 
Verevi rannaplatvormi laudise väljavahetamise vajadus oli juba hädavajalik, sest pealmist laudist kandvad prussid olid suurel määral mädanenud. Seetõttu olid ohtlikuks muutunud ujumisredelite kinnituskohad ning suurema rahvahulga korral ka platvormi üldine kandvus.
 
Sel nädalal tuuakse objektile piirdeaiad ja muu tarvilik tööde alustamiseks. Samuti eemaldatakse platvormidelt lumi, mis raskendaks lammutustöid. Töövõtja loodab maksimaalselt ära kasutada järvel olevat jääd, mis lihtsustab tööde teostamist. Lisaks aitab jää vältida ka lammutusjääkide järvevette sattumist.
 
Tööde teostamise ajaks ehitusala piiratakse, et vältida kõrvaliste isikute viibimist ehitusobjektil. Ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle vastutab töövõtja Terasteenus OÜ.
 

Lisainfo:
Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi