« Tagasi

Alanud on Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee ehitus

Alanud on Mahlamäe kergtee ehitus, mis saab olema ühenduslüliks Elva kesklinna ja Mahlamäe elamurajooni vahel. Jalg- ja jalgrattatee rajamisega muutub sealne liiklusolukord turvalisemaks ja liiklemine ohutumaks.

Kergliiklustee kogupikkus on 613 meetrit ja laius 2,5 meetrit. Tee hakkab paiknema Peedu tee äärse kraavi ja erakinnistute vahel. Ühe olulisima muudatusena ühendatakse kergliiklusteega Peedu tee ääres paiknev Uuta bussipeatus. Kergliiklustee ja tänavate ristumised lahendatakse ülekäiguradadega, mis tähendab, et eesõigus on alati kergliiklusteel liiklejal. Kergtee äärde on planeeritud ka istepingid, prügikastid ja lillepeenrad ning Kärneri tänava ja Peedu tee ristis asuva tõusu serva on planeeritud istutada männid. Lisaks tuleb kergliiklustee äärde Elva valla esimene avalik jalgrataste remondipukk.

Töid teostab TAVT OÜ. Kergliiklustee valmimise lõpptähtaeg on augustikuu keskpaik, kuid töövõtja loodab tee valmis saada juba suve keskpaigaks.

Abivallavanem Kristjan Vilu sõnab, et Mahlamäe kergliiklustee on väike, kuid oluline samm edasi turvalisemate ja keskkonnasõbralikumate liikumisvõimaluste loomisel Elva vallas: „Selle objekti ehitustöödega paralleelselt planeerimine juba ka järgmisi samme kergteede võrgustiku arendamiseks üle Elva valla."

Tulevikus on plaanis Mahlmäe kergliiklusteed pikendada Marja tänavast edasi. Kuna seal on teemaa laius väiksem, siis tuleb kergliiklustee rajada vahetult sõidutee äärde, mistõttu on antud osa mõistlik ehitada välja samaaegselt sõidutee rekonstrueerimisega.

Elva Vallavalitsus esitas 2022. aasta kevadel Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti „Elva Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee rajamine", mida otsustati toetada täielikult ehk 121 999,61 euro ulatuses Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest.

Vaata täpsemalt ka: www.elva.ee/et/elva-mahlamae-jalg-ja-jalgrattatee

 

Lisainfo:
Hendri Seinberg, taristuspetsialist
hendri.seinberg@elva.ee / 5866 6520

 

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi