« Tagasi

Alanud on esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine

Märtsikuust algas Elva valla koolides esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine 2023/24 õppeaastaks. Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7. aastaseks.

Elva valla koolidesse saab taotlusi esitada läbi Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO. E-keskkonda saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID vahendusel. 

Kooli astumiseks on täiendavalt vaja esitada järgmised dokumendid:

  • esimesse klassi astuja foto (3x4cm) või digifoto;

  • koolivalmiduse kaart (selle olemasolul);

  • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.


Dokumente on võimalik taotlusele lisada juurde ka hiljem muutes taotlust e-keskkonnas.  

Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid saates vabas vormis teate e-aadressile elva@elva.ee.

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb lapsevanemal pöörduda vastava koolivälise nõustamismeeskonna poole.

Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee / 5886 4201


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi