« Tagasi

Alanud on biojäätmete kodukompostrite ja konteinerite taotluste vastuvõtt

Elva vald on alustanud biojäätmete kodukompostrite ja konteinerite taotluste vastuvõtmist. Taotlust on võimalik täita Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU ning paberkandjal Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva) kohapeal.

NB! Kodukompostrite taotlemine on suure huvi tõttu juba lõppenud, veel on võimalik taotleda biojäätmete konteinereid. 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Elva vallas" 34 981,82 euroga. Toetuse jagamise eesmärk on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ja propageerida nende jäätmete kohapealset kompostimist eramajades ning vähendada biolagunevate jäätmete hulka segaolmejäätmetes.


Kes saab taotleda?

Kodukompostrit on võimalik taotleda Elva valla territooriumil asuvale hoonestatud kinnistule, kuhu on registreeritud rahvastikuregistri andmetel vähemalt ühe isiku elukoha aadress ja mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt (sh üksik-, kaksik- või ridaelamud ning korterelamud). Kogumismahutit on võimalik taotleda Elva valla territooriumil asuvale hoonestatud kinnistule, kuhu on registreeritud rahvastikuregistri andmetel vähemalt ühe isiku elukoha aadress ja mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt (sh üksik-, kaksik- või ridaelamud ning korterelamud).

Biojäätmete konteiner on biojäätmete kogumiseks ette nähtud vastupidavast plastist pruuni värvi käsitsi suletav ja teisaldatav 140-liitrine kogumismahuti, mida tuleb jäätmevedajal regulaarselt tühjendada. Kogumismahuti soetushind on 75,84 eurot, millest 63,59 eurot tasutakse KIKi toetuse raames ning 12,25 eurot tasub kogumismahuti ostja vallavalitsusele omaosalusena

Kodukomposter on kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud 200-liitrine aastaringseks kasutamiseks mõeldud kinnine ja üleni soojustatud kiirkomposter HOTBIN MK mahutavusega 200 liitrit. Kodukompostri soetushind on 283,06 eurot, millest 237,34 eurot tasutakse KIKi toetuse raames ning 45,71 eurot tasub kodukompostri ostja vallavalitsusele omaosalusena.

Kodukompostri ja kogumismahuti tasu on ühekordne ning üleandmisel saab ostja kodukompostri või kogumismahuti omanikuks. 
 

Kuidas taotleda?

Taotlust on võimalik täita Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU ning paberkandjal Elva vallavalitsuses kohapeal. Peale taotluse laekumist ja nõuetele vastamise kontrolli sõlmitakse ostjaga ostu-müügileping. Inventari üleandmisest teavitatakse vähemalt 7 päeva ette ja üleandmine toimub hiljemalt 31.12.2022. Taotleja on kohustatud kasutama inventari sihtotstarbeliselt vähemalt kolm aastat lepingu sõlmimisest ning tagama inventari nõuetekohase paigaldamise, säilitamise ja hoolduse.

Biojäätmete kogumiseks kiirkompostrite ja biojäätmete konteinerite taotlemise korraga saab tutvuda SIINLisainfo:
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi