« Tagasi

20. septembrini 2022 saab taotleda lapse toiduraha katmise toetust

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulek, millest on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta.  2022. aastal on toimetulekupiir 200 eurot.

Toetuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal, hooldajal, eestkostjal esitada Elva vallavalitsusele taotlus koos lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks. Taotlust saab esitada:

  • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU
  • täites Elva Vallavalitsuses või piirkonna teenuskeskuses sotsiaaltööspetsialisti juures paberkandjal taotluse

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid, nagu töötasu tõend, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms.

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 01.09.2022-31.01.2023 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt  30. septembriks 2022. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuseosutaja arvelduskontole. Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.

Täpsem info on leitav siit: https://www.elva.ee/lapse-toiduraha-toetus.

 

Lisainfo:
Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
gerda.kiipli@elva.ee / 5454 0016


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi