Lasteaiarühmade komplekteerimisest

Lasteaiarühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks algab Elva linnas aprillikuus. Lapsevanematelt, kes on esitanud avalduse vallavalitsusele ja soovinud lasteaiakohta 2018. aasta septembris algavaks õppeaastaks, küsitakse telefoni või e-maili teel kinnitust, kas sel aastal kindlasti ka õppekohta soovitakse. Samal ajal kogutakse informatsiooni lasteasutuste juhtidelt, kui suuri ja mis vanuses rühmi on lasteaedades tuleval aastal võimalik avada. Rühmade kokkupanek vanemate avalduste ja vabade lasteaiakohtade alusel peaks hinnanguliselt toimuma mai alguses.

Lapsevanematele anname teada lasteaiakoha pakkumisest mai keskpaigaks. Kõikide Elva linna lasteaiakohtadega seonduvate küsimuste korral palume pöörduda valla haridusspetsialisti Triin Kaaveri poole telefonil 7 309 899 või e-maili teel triin.kaaver@elva.ee.

Mujal Elva vallas komplekteerivad lasteaiarühmi lasteasutuste juhid. Valla lasteaedade rühmade komplekteerimist puudutavate küsimustega palume pöörduda lasteaedade direktorite poole.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.