Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9.04.2018-11.06.2018.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%. Vaata täpsemalt http://elva.kovtp.ee/hajaasustuse-programm

Rohkem infot:

Allan Allik

arendusspetsialist

Tel:  5669 4684

E-post:  allan.allik@elva.ee

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.