« Tagasi

Esita sotsiaal- ja tervisevaldkonna tegija kandidaat!

Elva Vallavalitsus ootab ettepanekuid sotsiaal-ja tervisevaldkonna tegijate tunnustamiseks.

Aunimetuse kandidaate saab esitada alates 1. veebruarist kuni 28. veebruarini Elva valla veebilehel oleval e-vormil või saata avaldus digitaalselt allkirjastatult aadressile elva@elva.ee.

Sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusavaldused:

 1) Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse isikule, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse Elva vallas;

 2) Aasta sotsiaaltöö teo aunimetus antakse ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse;

 3) Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse;

 4) Aasta terviseedendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustatud eriliselt tervise edendusse Elva vallas;

 5) Aasta märkaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaal-, või tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse.

Aunimetuste laureaadid otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon ning aunimetused antakse üle märtsikuus vallavalitsuse korraldataval tänuüritusel. Kõik tunnustuse saajad jäädvustavad oma nime Elva valla auraamatusse ning neile antakse üle tänukiri ja meene.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.