Riigihange „Ulilas, Elva jõe puhastamine ja ujumiskoha rajamine“

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Ulila alevikus Elva jõe puhastamiseks ja ujumiskoha rajamiseks. Tööde teostamiseks on Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutusluba Elva Vallavalitsusele. Pakkumus esitada etteantud pakkumuse vormil hiljemalt 06.11.2019 kell 10.00 aadressil elva@elva.ee

Tööd tuleb teostada hiljemalt nelja nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Lisaküsimused tel: 517 0306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee

Pakkumuse vorm

Lisa 1 - Puhastatav ala