Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Ulila keskuse tööprojekti ekspertiisi teostamiseks. Ekspertiisi tellimise eesmärgiks on tööprojekti vastavus ehitusseadustikule ja määrusele „Nõuded ehitusprojektile". Ekspertiis tuleb teostada lähtuvalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile". Lisaks on hankija huvides viia miinimumini võimalikud eesseisvad vaidlused ehitajatega projekti teostatavuse osas ning vähendada/minimaliseerida muudatuste tegemise vajadust ehitajate poolt.

Tööd tuleb teostada hiljemalt kolme nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Pakkumust ootame hiljemalt 14.02.2020 kell 10.00 aadressil cetlin.keskkula@elva.ee

Ulila keskuse tööprojekt