Riigihange "Ulila kergliiklustee projekteerimine" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Riigihange "Ulila kergliiklustee projekteerimine" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust ca 2m laiuse asfaltkattega kõnniteede projekteerimiseks Elva vallas Ulila aleviku Kesk tn äärde, mille alusel on võimalik ette valmistada ehitushange ja määrata ehitusmaksumus. 

Kergliiklustee asukoht on Kesk tn 7 kinnistust kuni Kesk 29 kinnistu juures oleva ristmikuni (ca 835m). Projekti hulgas tuleb esitada ka tööde mahtude tabel, eelarve ning geodeetiline alusplaan (dwg* formaadis, registreeritud Elva vallavalitsuses). Projekteerimistööde lõpp-tähtaeg on hiljemalt 15.08.2019. Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 07.02.2019.a. kell 10.00. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, hegri.narusk@elva.ee, tel. 5129072.

Asukohaskeem