Üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. 

 

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus

Taotlust on võimalik esitada Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

 
Vastutaja:
Sotsiaalnõunik Eva Kuslap
Kontaktid: 517 0385; eva.kuslap@elva.ee
 

 

Hea teada:
Sotsiaalkindlustusamet: Korduma kippuvad küsimused, teenuseosutajad ja järelevalve

Sotsiaalkindlustusameti infograafik: "Mida teha siis, kui lähedane vajab hooldust?"

Sotsiaalkindlustusamet: Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis