Üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. 

Alates 01.07.2023 hakkab omavalitsus osalema hooldekodu kohatasu maksmisel. Kohamaksumus jaguneb sõltuvalt inimese hooldusvajaduse ulatusest kohaliku omavalitsuse ja teenust vajava inimese vahel: hoolduskomponendi eest maksab kehtestatud piirmäära alusel edaspidi kohalik omavalitsus, inimese enda või tema lähedaste katta jääb ülejäänu ehk majutus, toitlustus ja muud isiklikud kulud.

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus

Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

 

 

Hea teada:
Sotsiaalkindlustusamet: Korduma kippuvad küsimused, teenuseosutajad ja järelevalve

Sotsiaalkindlustusameti infograafik: "Mida teha siis, kui lähedane vajab hooldust?"

Sotsiaalkindlustusamet: Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis

 

Vastutaja:
Sotsiaalnõunik Rutt Hanni
Kontaktid: 517 0385; rutt.hanni@elva.ee