Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane
abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.
 

 

Vastutaja: 
Sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal Lauri Tamm
Kontaktid: 53019106; lauri.tamm@elva.ee 

Vastutaja: 
Sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal Lauri Tamm
Kontaktid: 53019106; lauri.tamm@elva.ee