Turuplatsi pargi rekonstrueerimine ja funktsionaalsemaks muutmine

Turuplatsi pargi rekonstrueerimisprojekti koostamise ülesandeks on parandada olemasoleva pargi funktsionaalsust. Bussipeatuse kolimine Kesk tänavalt Jaani tänavale on oluliselt elavdanud pargis viibijate ja seda läbivate inimeste hulka. Praegune turu lahendus ei rahulda  ostjate ja müüjate vajadusi. Lastel on pargis  tegevusi vähe ning istumisvõimalused on kasinad. Projektiga lahendatakse müügituru paiknemine ning paviljonide kujundus. Ala kavandatakse pargi lääneküljele puudevilusse. Lastele mõeldud olemasolevat mänguala laiendatakse ning lisatakse uusi atraktsioone.  Pargi põhjaosasse kavandatakse üks lisa mänguala, mille servas paiknev praegune turulettide sein ehitatakse osaliselt ümber mänguseinaks. Projektiga lahendatakse ära ka bussiootepaviljoni kujundus, lisatakse istepinke ning rikastatakse haljastust.

5.augustil toimus Elva Vallavalitsuses valmiva projekti teine avalik tutvustus. Maastikuarhitektid tutvustasid uut turu lahendust, laste mänguväljakute täiendamise plaani ning Jaani tänava ääres paikneva bussipeatuse lahendust. 

Tutvu valmiva projektiga: