Tunnustame sädeinimesi!

Kogukonnavaldkonna tegijate tänamine toimus 2019. aastal Külade Kärajate raames 30. novembril Konguta Rahvamajas. 

 

Aasta kogukonnaedendaja
Eesmärgiks on tunnustada üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega suunanud kogukonna koostööd ja arengut.

Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on  innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud on kodanikuaktiivsus. 

Nominentideks 2019. aastal olid:

Silver Laks

Marju Jõks

Laureaadiks osutus:

Marju Jõks, kes on Kirepi küla külavanem. Kandidaadi esitajad tõid välja, et Marju on korraldanud suuri ühisettevõtmisi, nagu näiteks talgupäev „Teeme ära!", korraldatud on mitmeid külarahvast kaasavaid koosolekuid, tegemisel on küla arengukava ning edukalt võeti osa ka Maal elamise päevast, mis tõi Kirepi kanti väga palju rahvast. Marju puhul on tegemist kohaliku sädeinimesega, kelle tubli eestvedamine tõi Kirepi külale juba teist aastat Elva valla aasta küla tiitli.

 

Aasta küla
Eesmärgiks on tunnustada Elva valla asulaid, kus läbi koostöö on toimunud kogukonna positiivne areng.             

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Laureaadiks osutus:

Kirepi küla paistis silma omaalgatusliku ideega paigaldada külas Ahhaa pingist inspireeritud postkastialused.

Lisaks sellele on küla eestvedajad tundnud muret elanike ja eriti laste turvalisuse pärast, nii  esitasid nad 2019 aastal uuesti kaasava eelarve projekti Kirepi bussipeatused valgustatuks. Sel aastal kogus projekt 238 häält (külas on registreeritud 122 elanikku) ja sai rahastuse.

 

Kaunis kodu 2019

Elva Vallavalitsusel oli hea meel tunnustada Elva valla kaunis kodu 2019 tunnustuse pälvinud kodusid. 

Kauni kodu valimise eesmärgiks on Elva vallas asuvate pärlite ülesleidmine, inspiratsiooni andmine kodude kujundamisel ja heakorrastatud harmoonilise elukeskkonna loomisele innustamine. 

Elva vallavalitsus tunnustas konkursil osalenud kodusid:

1. Õie ja Aare Helbre kodu Rõngu alevikus

2. Kaie ja Ats Mägi kodu Koruste külas

3. Meelika Reinomägi kodu Rajavee talus Mõisanurme külas

4. Eha ja Olevi Keerdi kodu Keeru talu Noorma külas

5. Aino Vooro kodu Tartu maanteel Elva linnas

6. Kristina kodu Kesk tänaval Elvas

Elva vallavalitsus tunnustas 2019 aasta Elva valla kõige kaunimat kodu

Liia ja Endel Tilgari kodu Konguta teel Metsalaane külas

 

„KAUNIS EHITIS 2019"

Konkursile laekunud 3 avalikust hoonest tunnustas Elva vald

1. Aakre Lasteaed-Algkooli ajaloolises Aakre mõisahoones

2. Postimaja Puiestee tänaval Elvas, ajalooline Uderna kõrtsihoone

Elva vallavalitsus tunnustas 2019 aasta Elva valla kõige kaunimat avalikku ehitist

Palupera Põhikooli hoone ajaloolises Palupera mõisa peahoones, mõisapargis