Sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse üle isikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ning ta on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega märkimisväärselt panustanud valla lasteja perede heaolu edendamisse.

Aasta   sotsiaaltöö  tegu  aunimetus  antakse  üle  isikule, meeskonnale  või  organisatsioonile ettevõtmise või tegevuse eest, mis on aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik ja vajalik, parandanud valla elanike toimetulekut ning toonud vallale tuntust ja kujundanud positiivset mainet.

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetuse saab üksikisik, meeskond või organisatsioon, kelle töö, tegevus  ja  eeskuju  sotsiaaltöö  valdkonnas  on  eelneva  aasta  jooksul  silma  paistnud  erilise tulemuslikkusega, on kaasa aidanud valla sotsiaalvaldkonna arengule ning mõjutanud sotsiaalhoolekande sihtgruppi kuuluvate inimeste toimetulekut.

Aasta terviseedendaja aunimetuse saab üksikisik, meeskond või organisatsioon, kes on oma töö ja   tegevusega   aasta   jooksul   silmapaistvalt   panustanud   valla   inimeste   tervise   parendamisse   ja väärtustamisse, on kaasa aidanud tervislike ja turvalisust väärtustava  eluviisi  kujundamisele ja/või taganud  tervist  säästvate  tegevuste  järjepidevuse  ja/või  kujundanud  tervisesõbralikku   ja   turvalist elukeskkonda.

Aasta märkaja aunimetuse saab üksikisik, meeskond või organisatsioon, kes on aasta jooksul märkimisväärselt toetanud või muul viisil kaasa aidanud laste ja perede heaolu edendamisele ja/või elanike tervise ja toimetuleku parandamisele ja/või sotsiaalprobleemide leevendamisele ja/või toetanud koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega sotsiaal-ja tervisevaldkonnas

 

Laureaadid valib välja vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon ning tunnustused antakse üle märtsikuus vallavalitsuse poolt korraldataval tänuüritusel.

Õigusaktid:

Elva valla tunnustusavalduste kord § 6 ja Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusavalduste statuut

Vastutaja:

Sotsiaal - ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp
Kontaktid: 515 4872, milvi.sepp@elva.ee.

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

  Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

Esitamine pabervormil

Vajalikud
sammud:

Tunnustusavalduse blankett on võimalik alla laadida pdf-vormis siit. Avalduse täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud avalduse saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua selle allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.