Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude toetuse taotlus

Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude toetuse taotlust on võimalik esitada Elva Vallavalitsusele kuni  1. oktoobrini. Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit.

Toetus määratakse ühe noore kohta 30 eurot kuus. Kui huvikoolis või huviringis käib ühest perest kaks või enam noort, siis määratakse toetust iga järgneva noore eest 15 eurot kuus.

Toetuse väljamaksmine toimub kolm korda aastas, hiljemalt:

1. detsembriks (perioodi eest september-november);
1. märtsiks (perioodi eest detsember-veebruar);
1. juuniks (perioodi eest märts-mai).

Toetust saab taotleda: 
  • Elva valla SPOKU-keskkonnas SIIN.
  • Laadides taotluse blanketi   alla, täites selle ära ning saates selle digiallkirjastatuna elva@elva.ee
  • Elva Vallavalitsuses kohapeal täites sellekohase taotluse.
 

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2019-2020 ette nähtud transpordikulude hüvitise määramise ja maksmise kord asub SIIN.

 

Lisainfo:
Auli Mäesalu
haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee