Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude toetuse taotlus

Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude toetuse taotlust on võimalik esitada Elva Vallavalitsusele alates 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini. Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit.

Toetus on noore põhine ja sõltub vahemaast, mis on noore rahvastikuregistrijärgsest elukohast huvialaga tegelemise asukohta (3 km kuni 10 km – 15 eurot kuus  ja  üle 10 km – 30 eurot kuus).

Toetuse väljamaksmine toimub kaks korda aastas, hiljemalt:

31. detsembriks (perioodi eest september-detsember);
31. maiks (perioodi eest jaanuar-mai).

Toetust saab taotleda:
  • Elva valla SPOKU-keskkonnas SIIN.
  • Elva Vallavalitsuses kohapeal täites sellekohase taotluse.
  • Elektroonilise taotluse abil, mis asub SIIN. Taotlusvorm tuleb laadida arvutisse, täita ning saata digiallkirjastatult auli.maesalu@elva.ee e- posti aadressile.
 

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud transpordikulude hüvitise määramise ja maksmise kord asub SIIN.

 

Lisainfo:
Auli Mäesalu
haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee