Tegevustoetused

Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord  

Tegevustoetust saab taotleda Elva vallas tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing), kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks. Tegevustoetusi antakse kolmes kategoorias – kultuuriühingutele kollektiivide tegevuse ja kvalifitseeritud juhendajate palkamise toetamiseks, spordiklubidele noorsportlaste spordialase tegevuse, kvalifitseeritud treenerite palkamise ja täiskasvanute esindusvõistkondade toetamiseks ja muudele mittetulundusühendustele igapäevase tegevuse toetamiseks. Tegevustoetuste eraldamisel kultuuriühingutele on prioriteediks laulu- ja tantsupeo protsessis osalemine ning spordiklubide puhul noortesport.

Toetuse taotlemise tähtaeg on 1. november toetuse kasutamisele eelneval aastal. 

Rohkem teavet tegevustoetuse taotlemise kohta leiad siit.