Tegevustoetuse taotlus

Toimingu üldandmed

2020. aastal tegevtoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos nõutud lisadokumentidega elektrooniliselt või paberkandjal vallavalitsusele hiljemalt 1. novembriks 2019.

Tegevustoetust saab taotleda Elva vallas tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing), kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

Toetus antakse kolmes kategoorias:
1) kultuuriühingud;
2) spordiklubid, sealhulgas täiskasvanute esindusvõistkonnad;
3) muud mittetulundusühendused.

Õigusaktid: Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Lisainfo:

kultuurispetsialist Margit Kink

kontaktid: 5855 3137; margit.kink@elva.ee

 

Taotlemine Elva valla SPOKU-keskkonnas

Elva valla teenuste ja toimingute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

TAOTLUSVORMID:

  •  

  •  

 

Taotlemine pabervormil ja e-posti teel

Tegevustoetuse taotluse vormi on võimalik alla laadida pdf-vormis siit Taotluse täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud avalduse saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua see paberkandjal allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

 

Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.