TEGEVUSTOETUSE TAOTLUS

1. Taotleja

kontrolli e-posti sisestust

2. Taotluse liik

See väli on kohustuslik.

3. Lisavalikud kultuuriühingule

4. Spordiklubi lisavalikud

5. Lisavalikud MTÜ-le

6. Projekt

7. Kinnitused

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrusega nr 39 „Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“.

See väli on kohustuslik.

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määrusega nr 50 „Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord“.

See väli on kohustuslik.