Elva valla kruusateede katendite parandus 2018 aastal

Elva vallas 2018 aastal teostatavate kruusateede ehituste ja paranduste asukohtadega saab tutvuda vajutades siia!

Pindamistöödega seotud teede asukohtadega saab tutvuda vajutades siia!

Palupera küla jalg- ja jalgrattatee ning parkla põhiprojekt

Palupera küla jalg- ja jalgrattatee ning parkla põhiprojektiga kavandatavad tööd on ette nähtud 2018 aasta Elva valla eelarves. 

Tutvu projektiga siin:

Tee-ehituslik osa

Tiitelleht

Seletuskiri

Asendiskeem

Asendiplaan 1

Asendiplaan 2

Koondplaan 1

Koondplaan 2

Tüüplõiked 1

Tüüplõiked 2

Tüüplõiked 3

Toestamine

Truup

Mahasõit