Kus saab Elva vallas supelda?

Elva vallas on üks ametlik rannavalvega avalik supluskoht – Verevi järv. 

Avalikes supluskohtades teostatakse suplusvee seiret, rannad on hooldatud ja korrastatud, varustatud piisaval hulgal riietuskabiinide, tualettruumide ja prügiurnidega. Samuti on olemas suplejatele nähtavas kohas info supluskoha, suplusvee kvaliteedi ja supluskoha valdaja kohta.

Verevi järve ääres on võimalik osta karastusjooke ja süüa rannabangalost.

Verevi supluskoha veeproovid 

Arbi supluskoha veeproovid 

Kuid võimalusi kuumal suvepäeval suplemas käia on oluliselt rohkem. Elva valla supluskohad ka kaardil ära märgitud SIIN

Elva valla suplemiskohad on veel Arbi järves, kus on alates 2019. aasta lõpust olemas ka mugav rannaplatvorm, kaunis purskkaev ning olemas on ka liivarand. Samuti on seal suveperioodil võimalik paviljonist osta karastusjooke ja toidupoolist.

Samuti on võimalik supelda Vaikses järves, Hellenurme järves, Rannu paisjärves, Valguta tiigis.

Elva jõe ujumiskohad on Liivamäe ja Peedu ning Võrtsjärve tasub minna, kas Trepimäe, Limnoloogiakeskuse, Vooremäe või Rannaküla kaldalt.

Mõnusat ja ohutut suplust!