Sünnitoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetuse eesmärk on lapse kasvatamisega kaasnevate kulutuste osaline katmine. Sünnitoetust makstakse kahes jaos ühele lapsevanemale lapse sünni puhul, kui vanema ning lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks lapse sünni hetkel on Elva vald. Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse sünnitoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

Toetuse maksmine:

Sünnitoetus 550 eurot, millest esimene osa (300 eurot) makstakse peale lapse sündi ja teine osa (250 eurot) makstakse välja hiljemalt 10 päeva pärast lapse ühe aastaseks saamist tingimusel, et laps ja üks lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel olnud püsivalt Elva valla elanikud. Toetus makstakse välja taotluses märgitud arvelduskontole. Toetuse taotleja on kohustatud vallavalitsusele teatama oma isikuandmete ja/või arvelduskonto muutumisest.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas § 75, § 76, § 77, § 78.

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm
Kontaktid: 731 4484; 513 9352; sirje.erm@elva.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud
sammud:

Blankett on võimalik alla laadida pdf-vormis siit.
Taotlust on võimalik täita Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.