Sünnitoetuse taotlemine

9.07.18

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetus makstakse lapse kasvatamisega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks.

Toetuse maksmine:

Sünnitoetust makstakse kahes osas, millest esimene osa (300 eurot) makstakse peale lapse sündi ja teine osa (250 eurot) pärast lapse aastaseks saamist.
Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetus kehtestatud määras igale vastsündinule.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas §75, §76, §77, §78.
Elva Vallavolikogu 18. detsember 2017 määrus nr 1-2/8 "Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad".

Vastutaja:

Sotsiaalnõunik Alo Rebane.
Kontaktid: 730 9894; alo.rebane@elva.ee.

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud
sammud:

Sünnitoetuse blankett on võimalik alla laadida pdf-vormis siit.
Taotlust on võimalik täita Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.