Sünni registreerimine

Lapse seaduslik esindaja (esindajad) esitab ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles sünni registreerimise avalduse ükskõik millisele perekonnaseisu-asutusele. 

Elektrooniliselt saavad lapse sündi registreerida ainult omavahel abielus olevad lapsevanemad. Sünni registreerimise avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt. Elektrooniline vorm asub riigiportaalis eesti.ee.

Kui abielus olevatest vanematest tuleb sündi registreerima üks, peab tal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes.

 

Kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus, on sünni registreerimisel vajalik mõlema vanema kohalolek. 

 

Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteoleva vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

 

Lapsele antakse vanemate perekonnanimi. Kui vanematel on erinevad perekonnanimed, lepivad vanemad kokku, kumma perekonnanimi lapsele antakse. Vaidlused lahendab eestkosteasutus. Vallaslapsele antakse ema perekonnanimi.

 

Lapsele pannakse eesnimi vanemate kokkuleppel. Vaidlused lahendab eestkosteasutus. Lapsele võib panna kuni kolm eesnime või ühe kahekordse eesnime. Nimed ei tohi olla vastuolus heade kommete ja tavadega ning nimeseadusega.

 

Vajaminevad dokumendid

 

  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid.

  • Teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes (kui sündi registreerima tuleb abielus olevatest vanematest üks).


Elva valla sünnitoetus
Sünnitoetuse suurus on 550 eurot. Toetus makstakse kahes osas: 300 eurot pärast lapse sündi ja 250 eurot pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Elva valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kui kõik teie andmed (konto nr, nimi) on samad, siis teise osa saamiseks uut taotlust ei pea esitama.

Sünnitoetuse taotluse leiate SIIT.