Sünni registreerimine

Alates 19. märtsist saavad kõik lapsevanemad registreerida oma lapse sünni ise uue teenuse abil Rahvastikuregistri leheküljel: rahvastikuregister.ee (peamenüüs "Perekond" ja valik "Sünni registreerimine").

Avaldust saavad esitada abielus ja mitteabielus olevad vanemad ning üksikvanemad.

NB! Ainult erandkorras ja hädavajadusel on võimalik sündi registreerida ka Elva vallamajas kohapeal, kuid seda ainult eelneva kokkuleppe olemasolul. Selleks võtta ühendust vallasekretär Salle Ritsoga: tel 508 4159 või 515 6652 või salle.ritso@elva.ee.

Kui sünni registreerimisel uues keskkonnas tekib probleeme, võib alati helistada ka valla registripidaja Kristi Kalmusele, tel 511 0278. Sünni registreerimise juhend on leitav SIIT.

Elva valla sünnitoetuse taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt e-teenuste keskkonnas Spoku või paberkandjal posti teel (Elva Vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn, Elva vald). Sünnitoetuse taotlemise ja tingimuste kohta leiab teavet siit.

Lapse seaduslik esindaja (esindajad) esitab ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles sünni registreerimise avalduse ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele või elektrooniliselt rahvastikuregister.ee. Elva vallas on võimalik sündi registreerida Elva Vallavalitsuses ja Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonna teenuskeskustes. Vaata asukohti täpsemalt siit.

Kui abielus olevatest vanematest tuleb sündi registreerima üks, peab tal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes.

Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteoleva vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Lapsele antakse vanemate perekonnanimi. Kui vanematel on erinevad perekonnanimed, lepivad vanemad kokku, kumma perekonnanimi lapsele antakse. Vaidlused lahendab eestkosteasutus. Vallaslapsele antakse ema perekonnanimi.

Lapsele pannakse eesnimi vanemate kokkuleppel. Vaidlused lahendab eestkosteasutus. Lapsele võib panna kuni kolm eesnime või ühe kahekordse eesnime. Nimed ei tohi olla vastuolus heade kommete ja tavadega ning nimeseadusega

Vajaminevad dokumendid:

  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes (kui sündi registreerima tuleb abielus olevatest vanematest üks).

Lisainfo: registripidaja Kristi Kalmus (tel 511 0278, e-post kristi.kalmus@elva.ee).
 

Elva valla sünnitoetus
Sünnitoetuse suurus on 550 eurot. Toetus makstakse kahes osas: 300 eurot pärast lapse sündi ja 250 eurot pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps* ja tema vanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Elva valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kui kõik Teie andmed (konto nr, nimi) on samad, siis teise osa saamiseks uut taotlust esitama ei pea. Sünnitoetuse taotluse leiate SIIT.

*NB! Lapse elukoha aadressina kantakse sünni registreerimisel rahvastikuregistrisse automaatselt tema ema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.