Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Avalikeks teenusteks nimetatakse haridusteenuseid, tervishoiuteenuseid, postkontori külastamine vajalike postiteenuste kasutamiseks, pangakontori külastamine vajalike finantstehingute sooritamiseks, politsei- ja piirivalveameti, töötukassa või kommunaalteenustega seotud asjaajamisteks, samuti sotsiaalteenuste kasutamiseks.
 

Püsiva teenuse vajaduse korral ning sotsiaaltranspordi teenusele suunamiseks tuleb pöörduda piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

 

Taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg, sihtkoht, marsruut ja põhjus. Taotluse võib esitada mistahes viisil - telefoni teel, e-postiga või esitada avaldus (paberil täidetavarvutis täidetav) vallavalitsusele. 

 

 

Õigusaktid:
"Sotsiaaltransporditeenuse hinnakirja muutmine" Elva Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldus nr 238
 

Sotsiaaltransporditeenuse eest vastutaja: 

Sotsiaalnõunik Rutt Hanni
Kontaktid: 517 0385; rutt.hanni@elva.ee

 

Sotsiaaltransporditeenuse sõidutellimuste esitamine.

 

2021 aasta aprillikuus toimus üleminek sotsiaaltranspordi korraldusele, mis tähendab, et transporti hakkas korraldama Tartumaa ühistranspordikeskus ning veoteenuseid hakkas osutama OÜ Tartaline. 

Sõidutellimuste vastuvõtmine toimub tööpäeviti kell 8–17 dispetšeri telefonil 730 0200 või e-aadressil sotsiaal@tartaline.ee. Tellimus, mis on laekunud vähemalt kolm tööpäeva enne teenusvajaduse päeva tagab sõidu toimumise soovitud päeval ja kellaajal. Muudel juhtudel toimub teenindamine vastavalt sõidukite saadavusele.

Tellimisel on tarvis kliendil edastada:

  • lähtekoha ja  sihtkoha aadressid;
  • sihtkohta jõudmise või lähtepunktist peale võtmise soovitud aeg;
  • saatja vajalikkusest;
  • kaasavõetavast pagasist ja abivahenditest.

Tellimuse tühistamine

Klient ei telli sõitu või tühistab juba tellitud sõidu, kui tema või tema saatja on nakkusohtlik. Klient teavitab dispetšerit esimesel võimalusel, kui ta loobub sõidust telefonil 730 0200.

Hinnakiri

Teenusele kehtib hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest, hind on arvestatud ühele sõidusuunale.

  • Koduvalla piires 3 eurot/üks sõidukord
  • Maakonna piires 5 eurot/üks sõidukord
  • Vabariigi piires 30 eurot/üks sõidukord

Sõidu registreerimine ja omaosaluse tasumise viisid

Kõik kliendi sõidud registreeritakse nii sisenemisel kui ka väljumisel juhiseadmes Ühiskaardiga. Isikustatud Ühiskaardi saamiseks palume pöörduda piirkonna sotsiaaltööspetsialisti pooleSõidu eest saab tasuda vaid sularahas ja pangakaardiga.

Klientide teenindamine toimub tööpäevadel kell 7–19. Erandjuhtudel ka ööpäev läbi ja puhkepäevadel. Dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1 tund varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.