Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
 
Taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg, sihtkoht, marsruut ja põhjus. Taotluse võib esitada mistahes viisil - telefoni teel, e-postiga või esitada avaldus (paberil täidetav, arvutis täidetav) vallavalitsusele. 
Tellimus loetakse kokku lepituks kui Vallavalituse poolt on kinnitatud teenuse osutamise aeg. 
 

  Sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri:

 • Elva vallast Tartu linna ja tagasi (kuni 80 km) 12€iga lisanduv kilomeeter maksab 0,15€;
 • Elva vallast valla keskusesse ja tagasi, kaasa arvatud linna sisene sõit 5€;
 • Elva vallast teenuskeskusesse ja tagasi 2€;

Püsiva teenuse vajaduse korral esitada kirjalik taotlus, mis võimaldab paremini planeerida teenuse korraldamist ning hinnata teenuse soodustuse vajaduse taotlemist. 
 

Laste sotsiaaltransporditeenuse eest vastutaja: 
Sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal Lauri Tamm
Kontaktid: 530 19106; lauri.tamm@elva.ee

Täisealiste isikute sotsiaaltransporditeenuse eest vastutaja: 
Sotsiaalnõunik Eva Kuslap
Kontaktid: 517 0385; eva.kuslap@elva.ee

Elva Vallavalitsuse sotsiaaltransporditeenuse osutajad: 
 1. Ain Sööt
  Kontakt: 532 30187
 2. Anti Mehine
  Kontakt: 56619805
 
 
Õigusaktid:
"Sotsiaalteenuste hinnakirja kehtestamine"  Elva Vallavalitsuse 09.01.2018 korraldus nr 2-3/267 
 
 
Raami ja ratastooliga transporditeenuse osutajad Tartumaal: 
 
 1. Medical Transport OÜ 
  Telefon: 5106620
 2. Aini Transport OÜ
  Telefon: 58 494 588
  Koduleht
 3. Karlireisid OÜ 
  Telefon: 5184226
  E-post: karlireisid@gmail.com
 4. MTÜ Invatakso
  Telefon: 740 1226, 5511411
 5. Asud OÜ
  Telefon: 5522543
  E-post: silverdr@hot.ee