Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljak
 
Projektiga rajatakse Rõngu Rahvamaja siseõuele 18-rajaline minigolfiväljak.
 
Projekti laiem eesmärk on tagada Elva valla Rõngu piirkonnas atraktiivne elukeskkond kohalikule kogukonnale. Luues selle eesmärgi saavutamiseks kooskäimispaiku, mis võimaldavad kõigile vanuserühmadele mitmekesiseid ühiseid tegevusvõimalusi. 
 
Projekti kitsam eesmärk on Rõngu Rahvamaja siseõuealale rajada minigolfirajad koos statsionaarse välisvalgustusega, mis loob uusi vaba aja veetmise võimalusi ning mitmekesistab Avatud Rõngu Noortekeskuse ja Rõngu Rahvamaja tegevusvõimekust suvekuudel.
 
Rõngu alevikus üldkasutatavad laste ja noorte mänguväljakud on suures osas amortiseerunud ning napib tegevusvõimalusi meelelahutuseks ning enese arendamiseks vabas õhus. Kitsaskoha leevendamiseks on plaanis rahvamaja siseõuealale paigaldada 18-rajaline minigolfiväljak. Tänaseks on Leader-meetme toel rajatud väliterrass meelitanud suvekuudel rahvamaja sisehoovi hulgaliselt külastajaid, nii kohalikke kui ka külalisi naaberpiirkondadest. Samas on puudu just tegevusvõimalustest sisehoovis. Minigolfiradade rajamise eesmärk on pakkuda tegevusvõimalusi kogu perele ning suurendada Rõngu rahvamaja, kui kohaliku kogukonna kokkukäimise koha, tegevusvõimekust. 
 
Töid teostatakse 2020. aasta suvel. Projekti toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm
 
 

Rohkem infot:

Allan Allik

arendusspetsialist

Tel:  5669 4684

E-post:  allan.allik@elva.ee