Pakkumiskutse hankele: "Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimine ja transport"

Pakkumiskutse hankele: "Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimine ja transport"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Rõngu alevik, Vana tn 8 Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimiseks. Rehvid tuleb üle anda vastavat käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Pakkumus esitada etteantud pakkumuse vormil hiljemalt 13.11.2019 kell 10.00 aadressil elva@elva.ee

Tööd tuleb teostada hiljemalt kolme nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadom poole. Lisaküsimused tel: 730 9898; 5305 2500 või e-mailil terje.raadom@elva.ee

Tehniline kirjeldus

Pakkumuse vorm

Küsimused ja vastused:

Küsimus: Kas kuluartiklite hulka ei ole teadlikult eraldi välja toodud transpordi hinda, kuigi seda hanke nimetuses "Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimine ja transport" on nimetatud?

Vastus: Pakkumuse vormis on välja toodud, et äraveo ühikhind hõlmab kõiki vanarehvide likvideerimisega kaasnevaid kulusid (sh transport). Meil on orienteeruvalt välja toodud 15 poolhaagise koormat rehve, seega palume transport arvestada äraveo ühikhinna (t) sisse.

Küsimus: Kas "vanarehvid" all mõeldakse ainult sõiduauto ja mootorratta rehve ning „erirehvid" on kõik ülejäänud rehvid?

Vastus: Kinnitan, et „vanarehvide" all on mõeldud sõiduauto- ja mootorrattarehve ning „erirehvide" all on mõeldud kõiki ülejäänud rehviliike.

Küsimus:Kas oskate ka protsentuaalselt vana- ja erirehvide jaotust öelda, kui üldkogus on 10-15 poolhaagise täit?

Vastus: Hankijal puudub vastavasisuline informatsioon, seega ei ole meil võimalik protsentuaalselt hinnata vana- ja erirehvide jaotust.