Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Rannu koolihoone energiaauditi koostamiseks määruse eelnõu „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord" alusel eesmärgiga esitada taotlus rakendusüksusele toetuse saamiseks.

Tööd tuleb teostada hiljemalt kaheksa nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 18.02 kell 10.00.

Lähteülesanne

Muudatus 12.02: Lähteülesandes on muudetud Rannu kooli ehitusprojekti linki.