Riigihange "Rannu ja Konguta kooli projektide ehitusekspertiis"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Rannu ja Konguta kooli hoone ehitusprojekti ekspertiisi teostamiseks. Ekspertiisi tellimise eesmärgiks on projektide vastavus ehitusseadustiku ja „Nõuded ehitusprojektile" määrusele. Ekspertiis tuleb teostada lähtuvalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile". Lisaks on hankija huvides viia miinimumini võimalikud eesseisvad vaidlused ehitajatega projekti teostatavuse osas ning vähendada/minimaliseerida muudatuste tegemise vajadust ehitajate poolt.

Tööd tuleb teostada hiljemalt kolme nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Pakkumust ootame hiljemalt 13.11.2019 aadressil cetlin.keskkula@elva.ee

Rannu kooli projekt

Konguta kooli projekt