Ranitsatoetuse taotlemine

29.07.19

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Ranitsatoetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel
kaasnevate kulutuste osaline katmine.

Toetuse maksmine:

Ranitsatoetus suuruses 70 eurot makstakse ühekordse toetusena Elva valla eelarvest.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas § 79 ja §80
Elva Vallavolikogu 18. detsember 2017 määrus nr 1-2/8 "Vallaeelarvest makstavad
sotsiaaltoetust määrad"

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm
Kontaktid: 731 4484; 513 9352; sirje.erm@elva.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud
sammud:

Ranitsatoetuse blankett on võimalik alla laadida pdf-vormis siit Taotluse täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud avalduse saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua selle allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

Taotlust on võimalik täita Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.