Raieloa taotlemine

 

Raiumaks puid, mille läbimõõt on rohkem kui 20 cm ja mis ei ole viljapuud, tuleb tiheasustusalal kinnistu omanikul taotleda luba vallamajanduse osakonnast.

Tiheasustusalal (Elva linn, Rõngu alevik, Käärdi alevik, Rannu alevik, Kureküla alevik, Puhja alevik ja Ulila alevik) kasvava puu ebaseadusliku raie eest võib vastavalt Looduskaitseseadusele karistada rahatrahviga (kuni 1200 eurot) või arestiga.

Määrus: 

Raieloa andmise tingimused ja kord Elva vallas
 

Taotluse vorm: 

Raieloa taotlus

Elektrooniline taotluse vorm