10.01.23

.

 

Projekti eesmärgiks on pakkuda sõjapõgenikele valdkondadeüleselt koordineeritud toetust, mille tulemusena paranevad rahvusvahelise kaitse saanud isikute KOV-i üksusesse elama asumise korraldamine ning kaasabi osutamine sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ja muude küsimuste lahendamisel, et tagada isikute lõimumine Eesti ühiskonda. Projekti tulemusel paranevad sõjapõgenike toimetulekuoskused ning suureneb kaasatus kogukonda. Inimesed jõuavad neile vajalike teenusteni.

Elva vallas töötab projekti koordinaatorina Genadi Dalke (telefon 5783 1112, e-post genadi.dalke@elva.ee)

 

Projekt kestab perioodil 01.11.2022-31.10.2023. 

Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest. 

 

Toimetaja: GERDA KIIPLI-HIIR