Rahvakohtunikukandidaadi avaldus

18.12.18

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Rahvakohtunikukandidaadi esitamine - kandideerimistähtaeg 10.01.2019

Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist. 

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

1. süüdi mõistetud kuriteo eest;
2. pankrotivõlgnik;
3. tervise tõttu sobimatu;
4. rahvastikuregistri andmetel elanud Elva vallas alla ühe aasta;
5. kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6. kaitseväeteenistuses;
7. advokaat, notar või kohtutäitur;
8. vabariigi valitsuse liige;
9. valla- või linnavalitsuse liige;
10. vabariigi president;
11. riigikogu liige.

Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks ning sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.

Lisainfo rahvakohtunike kohta: www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud   

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 10.01.2019.

Õigusaktid:

Kohtute seadus 13. peatükk

Vastutaja:

Elva Vallavalitsuse kantselei
Tel: 730 9880; salle.ritso@elva.ee

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

  Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

Esitamine pabervormil

Vajalikud
sammud:

Kandideerimisavalduse blankett on võimalik alla laadida pdf-vormis siit. Avalduse täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud avalduse saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua selle allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

Avaldust on võimalik täita ka Elva Vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.

 

 

 

Toimetaja: KAISA-KAROLIINA KOKK