RAHVAKOHTUNIKUKANDIDAADI AVALDUS

1. Esitaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Kohtute seaduse § 103 kohaselt võib rahvakohtunikuks nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on: 1) süüdi mõistetud kuriteo eest; 2) pankrotivõlgnik; 3) tervise tõttu sobimatu, 4) rahvastikuregistri andmetel elanud Elva vallas alla ühe aasta; 5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses; 6) kaitseväeteenistuses; 7) advokaat, notar või kohtutäitur; 8) Vabariigi Valitsuse liige; 9) valla- või linnavalitsuse liige; 10) Vabariigi President; 11) Riigikogu liige.

2. Kinnitus

See väli on kohustuslik.