Puhja Kooli kaasajastamine

Puhja kooli kaasajastamise projekti eesmärgiks on saada juurde tänapäevastele kooliruumi vajadustele vastavat avatud mitmekülgselt kasutatavat funktsionaalset ruumi ja tagada parem õpikeskkond. Hoonele ehitatakse juurde suur saali- ja fuajeeblokk, mis aitab 4-korruselise hoone siduda ühtlasemaks tervikuks. Ümber ehitatakse ka mitmed klassiruumid ning luuakse väikeklassid eripedagoogi ja logopeedi tarbeks. Projektis on tähelepanu pööratud klassiruumide valgustuse parandamisele. 

 

Projekti kulg

Puhja Kooli kaasajastamise projektile on SA Innove andnud 2017.aastal toetust 840 548 eurot. Omaosalusena planeeris Puhja vald eelarvesse 880 000 eurot laenuraha. Kokku on ehitustöödeks eelarves planeeritud 1 720 548 eurot. Läbiviidud Puhja Kooli kaasajastamise hanke lõpphinnaks kujunes 2 075 634 eurot. Hanke tulemusena on puuduolev summa ca 355 000 eurot.

Elva Vallavalitsuse 14.08.2018 korraldusega nr 2-3/922 on Puhja Kooli kaasajastamise hanketulemused tühistatud. Edasi on plaanis projekteerijatega artutada, millised võimalused on ehitushinda vähendada, kuid nii, et projekti eesmärgid saaksid siiski täidetud. Enne projektimuudatuste tellimist tuleb kõik muudatused kooskõlastada ka rahastaja Innove SA-ga. Eeldatav ajakava näeb ette uue hanke kuulutamise ajaks 2018 aasta lõppu.

Lisainfo: Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks kertu.vuks@elva.ee