PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

Taotluse esitamise tähtaeg: 1. november (esindusürituse taotlusel 1. oktoober)

1. Taotleja

kontrolli e-posti sisestust

2. Taotluse liik

3. Projekt

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

4. Eelarve

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

5. Kinnitused

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrusega nr 39 „Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“.

See väli on kohustuslik.

Kinnitan, et olen nõus Elva Vallavalitsuse poolt minu isikuandmete töötlemisega (sh edastamine kolmandatele isikutele), kui see on vajalik minu taotluse menetlemiseks. Olen teadlik täiendavate dokumentide esitamise vajadusest, kui Elva Vallavalitsus seda nõuab. Tähtaegselt täiendavate dokumentide mitteesitamisel teeb Elva Vallavalitsus otsuse olemasolevate dokumentide alusel. Nõusolek on antud vabatahtlikult. Olen teadlik oma õigusest võtta antud nõusolek igal ajal tagasi.

See väli on kohustuslik.