15.09.19

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetuse saaja esitab vallavalitsusele kuu aja jooksul pärast projekti lõppemist vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta. Vallavalitsuse nõudmisel esitatakse lisaks kuludokumentide koopiad. Vallavalitsusel on õigus kontrollida eraldatud toetuse sihtotstarbelist kasutamist.

Õigusaktid:

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Vastutaja:

kultuurispetsialist Margit Kink
kontaktid: 5855 3137; margit.kink@elva.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil ja e-posti teel

 

Vajalikud
sammud:

Projektitoetuse aruande vormi on võimalik alla laadida pdf-vormis siit. Aruande täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud aruande saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua see paberkandjal allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

Aruannet on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.