Elva valla piirkonnakogude valimised

8.05.22

Elva valla piirkonnakogude valimised 

Seoses tehnilistest probleemidest tingitud piirkonnakogude hääletuse tühistamisega on pikendatud piirkonnakogudesse kandidaatide esitamise tähtaega. Ootame kandidaate kuni 31.05.2022, eriti on oodatud Elva ja Konguta piirkonna aktiivsed eestvedajad. 

Vastavalt Elva valla piirkonnakogude statuudile saavad piirkonnakogu liikmeks kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek.   

Kandidaatide ülesseadmine kõikides piirkondades toimub kuni 31. mai Elva valla veebilehel SPOKU-keskkonnas või e-kirja teel elva@elva.ee, Elva vallavalitsuses või piirkonna teenuskeskuses kohapeal. 

 
Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee
 

Elva vallavalitsus tühistas piirkonnakogude hääletuse

Elva vallavalitsus otsustas tühistada Elva valla piirkonnakogude hääletuse tehniliste asjaolude tõttu.

Elva valla piirkonnakogude valimine otsustati läbi viia elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kuid hääletuse läbiviimisel selgus, et hääletust piirkondade kaupa ei ole võimalik läbi viia. Kuna infosüsteem võimaldas kõikidel Elva valla elanikel valida ükskõik millise piirkonna kandidaati, mis oli aga vastuolus statuudiga, otsustati piirkonnakogude valimiste hääletusprotsess tühistada.

Piirkonnakogude valimise statuuti täpsustatakse vajadusel hääletuse tehniliste tingimuste osas, st hääletusvõimalus antakse kõikidele Elva valla elanikele piirkondade üleselt. Piirkonnakogude valimised lükkuvad seetõttu edasi maikuu lõppu.

Jätkuvalt on oodatud kandidaadid Elva ja Konguta piirkonna piirkonnakogudesse, et maikuus toimuvad valimised läbi viia kõikides piirkondades samaaegselt. Kõikide juba registreeritud kandidaatide kandidatuur jääb kehtima ka uuteks, maikuus toimuvateks valimisteks.

Elva vallavalitsus vabandab tekkinud segaduse pärast!

 

Lisainfo:

Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee

Elva valla piirkonnakogude valimised

8.05.22

Vallavalitsus algatas 15. veebruari istungil piirkonnakogude moodustamise, kinnitas piirkonnakogude valimiskomisjonid ning valimistoimingute eeldatava ajakava. Elva vallas moodustatakse kokku kuus piirkonnakogu: Elva linna piirkonnakogu, Konguta, Rannu, Rõngu (sh Aakre piirkond), Puhja ja Palupera piirkonnakogud.

Valitava piirkonnakogu liikmete arv sõltub piirkonna elanike arvust, mistõttu:

  • Konguta, Rannu ja Palupera piirkonnakogul (kuni 2000 elanikku) on 7 liiget;
  • Puhja ja Rõngu piirkonnakogus (2000 kuni 4000 elanikku) on 9 liiget;
  • Elva linna piirkonnakogus (üle 4000 elaniku) on 11 liiget.

 

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks.

Piirkonnakogude valimist ja nende tegutsemist reguleerib piirkonnakogu statuut

 

Kandidaatide esitamine

 

Vastavalt Elva valla piirkonnakogude statuudile saavad piirkonnakogu liikmeks kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek.   

Blanketi täitmiseks leiab SIIT, printimiseks SIIT.

 

Piirkonnakogu valimised

Piirkonnakogu liikmete valimised toimuvad kõikides piirkondades samaaegselt,  elektrooniliselt Volis-keskkonnas või teenuskeskustes ja raamatukogudes. Kui piirkonnakogusse kandideerib vähem kui on piirkonnakogus kohti, pikendab valimiskomisjon kandidaatide esitamise aega ja siis võib valimiste nädal muutuda.  

Valimistel saavad hääletada vähemalt 16-aastased rahvastikuregistri andmetel piirkonnas elav inimene. Igal elanikul on üks hääl. 

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem 
Kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086