Rahvastikuregistri väljavõte


Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta. Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles.

Väljavõtte jaoks palume täita vastav avaldus:

AVALDUS ELUKOHATÕENDI / RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTTE VÄLJASTAMISEKS

Avaldust on võimalik esitada:

  • isiklikult kohale tulles (vt asukohti siit);
  • digiallkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee.
     

Andmetega on võimalik tutvuda www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.